“Quan el fotograf esdevé poeta”, Joan Iriarte (5 abril a 12 mayo de 2014)